David Jimmink: individuele hulpverlening

Persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkelingIk maak gebruik van de methodiek van de lichaamsgerichte (psycho)therapie. In deze werkvorm is de taal van het lichaam het uitgangspunt. Door te kijken naar de samenhang tussen lichaam, gedachten, beleving en emotie wordt gewerkt aan een beter welbevinden. Via gesprekken, beweging, oefeningen en specifieke werkvormen gaan we op zoek naar patronen, ervaringen en gevoelens die vaak onbewust een belangrijke sturende rol in ons leven zijn gaan spelen. Door verdieping wordt gekeken naar gedragspatronen die (vaak) in ons lichaam als blokkades terug te vinden zijn. De kwetsbare en gekwetste kanten in onszelf worden inzichtelijk en voelbaar, waardoor de mogelijkheid ontstaat om op een veilige, zachte manier bij de verdrongen en soms verwrongen emoties met (oude) emotionele pijn te komen en deze te verwerken.

Betrouwbaar instrument

Het lichaam liegt nooit. Wanneer we willen veranderen, is het lichaam een zeer betrouwbaar, soms confronterend, maar altijd een concreet en toetsbaar instrument. Bij lichaamsgerichte therapie wordt stapje voor stapje gekeken naar blokkades en kansen in zowel het lijf als geest, naar de bronnen van positiviteit en negativiteit in jezelf en is er ruimte om in zachtheid te kijken naar de gekwetste delen in jezelf. Door nieuwsgierig te zijn en open te staan voor niet-stromende emoties, naar verlangens en blokkades ontstaat er ruimte voor vernieuwing, bewustwording, verdieping, onafhankelijkheid en vrijheid.

Lichaamsgerichte therapie is een werkvorm die plaatsvindt in contact met een ander. Naast de innerlijke processen van de cliënt is de intermenselijke relatie met de therapeut van belang voor de therapie. Door spiegeling, bevragen, oefening en confrontatie werken de cliënt en therapeut samen aan de oplossing van knelpunten en groei.

Met welke vragen kun je bij mij terecht?